• 661-714-172

Po 12 miesiącu życia

• Nie rozumie prostych poleceń, nawet popartych gestem

• Nie rozumie prostych nazw osób, przedmiotów, czynności

• Nie wypowiada samodzielnie kilku wyrazów (zbudowanych z sylab otwartych) - nazw osób, przedmiotów czynności (świadomie nie używa słów mama, tata, oraz kilku wyrazów dźwiękonaśladowczych)

• Nie pije z otwartego kubka

• Pije butelki ze smoczkiem