• 661-714-172

Po 18 miesiącu życia

• Nie rozpoznaje i nie rozróżnia słów i melodii śwpiewanych  mu piosenek

• Nie rozumie prostych zdań (poleceń, zakazów)

• Nie rozumie prostych zdań (poleceń, zakazów)

• Nie buduje wypowiedzi jednorazowych

• Nie zwiększa liczby używanych słów