• 661-714-172

Po 6 miesiącu życia

• Nie dialoguje z dorosłym, powtarzając/naśladując sylaby otwarte (spółgłoska + samogłoska)

• Nie gaworzy samonaśladowczo

Konsultacja logopedyczna

Cena: 200zł
Czas: 60-90 minut
Tel: 661-714-172

• Nie gaworzy samonaśladowczo

• Nie skupia wzroku na twarzy drugiej osoby

• Nie odpowiada uśmiechem na uśmiech/mimiką na mimikę drugiej osoby

 

Osoba prowadząca:
Alicja Zielińska
Karina Swiezy