• 661-714-172

Po 24 miesiącu życia

• Nie wykonuje prostych poleceń (połóż, przynieś, podaj)

• Nie łączy wyrazów w wypowiedzi dwuwyrazowe

• Nie dzieli wspólnego pola uwagi z dorosłym

• Nie skupia uwagi podczas czytania mu książeczki, opowiadania krótkiej historii

• Nieprawidłowo wymawia samogłoski

• Nie wymawia, lub nieprawidłowo wymawia spółgłoski: p, b, m, t, d, l, k, g, f, w, ś, ź, ć, dż

• Mówi niewyraźnie, zrozumiale tylko dla otoczenia