• 661-714-172

Po 36 miesiącu życia

• Nie wypowiada/nieprawidłowo wypowiada głoski szeregu syczącego (np. z językiem między zębami): s, z, c, dz (pod koniec 3 r.ż.)

• Nie buduje prostych zdań informujących o swoich oczekiwaniach i potrzebach (zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie)

• Wykazuje niechęć do słuchania krótkiego czytanego tekstu prozą

• Nie rozumie i nie przyswaja społecznych reguł językowych

• Nie wykazuje oznak dominacji stronnej  (latalerizacji)